MONOGRAFIA:
Históriu obce Podbrezová spracoval vo svojej monografii Ing. Ján Greschner, ktorý pracoval veľa rokov vo vedúcich funkciách v železiarňach, naposledy vo funkcii personálneho námestníka podnikového riaditeľa.

Dokument:
Úvod
I. Kolískou obce je Horehronie
II. Najstaršou časťou obce je Lopej (r. 1358)
III. Tradície železiarstva v regióne
IV. Založenie valcovne v Podbrezovej
V. Osada Podbrezová v zväzku obce Lopej
VI. Sociálne pomery v Podbrezovej za Rakúsko – Uhorska.
VII. Udalosti v rokoch 1914 – 1918
VIII. Povojnové roky (1918 - 1938)
IX. Obec a železiarne v rokoch 1938 – 1945
X. Udalosti v obci po druhej svetovej vojne
XI. Osamostatnenie Podbrezovej
XII. Z l ú č e n i e o b c í Lopej – Podbrezová
XIII. S e r p e n t í n y r. 1968
XIV. R o z v o j f a b r i k y a r o z v o j o b c e
XV. Po víťazstve „nežnej revolúcie“
XVI. Obec a železiarne po vzniku Slovenského štátu
XVII. Cirkevný život v obci
XVIII. Školstvo a jeho začiatky v obci.
XIX.Tradície kultúry a osvety
XX. Tradície telovýchovy a športu
XXI. Dejiny obce a fabriky sú zároveň dejinami ich tvorcov...
Záver
Príloha č.1
Príloha č.2
 
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s | Tento WEB neobsahuje žiadne súbory cookie. Ani nevyhnutné cookie.