Podľa vitríny:
Zoznam vitrín obsahuje linky na jednotlivé vitríny.
Pokliknutí na číslo vitríny sa zobrazí stručný popis vitríny, jej fotografia a možnosť výberu exponátov uložených vo vitríne s ich podrobým opisom a fotografiou.
Číslo vitríny Stručný popis vitríny
01 Klobúk z poslednej tavby vo vysokej peci v Tisovci 30.12.1965
02 Odlievaný pohár
03 Historické výrobky: vysokopecná troska železná ruda klince
04 Koľajnice z roku 1876
05 Valcované profily z valcovacích tratí
06 Prievlaky z ťažnej stolice
07 Kliešte a vzorka plechu z valcovne plechov.
08 Ťažné nástroje
09 Hudobné nástroje dychového orchestra ŽP z obdobia 1880 - 1920
10 PALCÁT - používaný pri slávnostnom prijímaní absolventov SOU
11 Vzorky z prvých formátov kontinuálne odlievaných oceľových blokov
12 Prvé kusy kontinuálne odlievaných oceľových blokov
13 KLADIVO - zo slávnostného kladenia základného kameňa
14 Prvý plynulo odlievaný oceľový blok z 1982
15 Pec na tavenie železnej rudy
 
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s | Tento WEB neobsahuje žiadne súbory cookie. Ani nevyhnutné cookie.