Podľa externých exponátov:
Meno Opis externého exponátu:
Hobľovačka LANG Bol to jeden z najstarších strojov v mechanickej dielni...
Hotovná stolica Valcovacia stolica dovalcovacieho poradia profilovej trate...
Kokila Štvordierová kokila pre odlievanie „sviečkových ingotov",...
Mannesmannove valce Mannesmannove valce z dierovacej stolice valcovne rúr...
Nožnice Nožnice firmy Slingoffer z Talianska (viď obrázok)...
Obvádzač Obvádzač na obvádzanie predvalkov....
Ozubená prevodovka Ozubená prevodovka bola súčasťou ťažnej stolice...
Podávacie zariadenie Podávacie zariadenie pútnickej stolice....
Poklopy Liatinové poklopy z tunelového prevádzača Lopej - Dubová....
Stojan valcovne Stojan redukčnej valcovne z rúrovne „Malý Mannesmann“ (MM)....
Stripátor Stripovacie zariadenie firmy Slingoffer z Talianska,ktoré umožňovalo vystripovať ingoty z kokíl....
Ťažná stolica Ťažná stolica z valcovne rúr „Malý Mannesmann“...
Valcovacie stolice Tri valcovacie stolice z valcovne profilov....
 
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s | Tento WEB neobsahuje žiadne súbory cookie. Ani nevyhnutné cookie.